Ô dù ngoài trời chính tâm sắt

Ô che nắng chính tâm sắt  , ô ngoài trời sắt ,Ô chính tâm sắt

  • Đường kính tán ô : 2.9m hay vuông 2.5m x 2.5m
  • Độ cao tán ô   : 2,5m cả  đế
  • Đế ô : đá galito nặng 38 kg ( 45cm  ) không có khung bánh xe
  • Thân ô : Sắt
  • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng , có các mầu
  • Giá : 1.900.000/VNĐ cả bộ
All in one